Obsluha trezorov

Trezorový číselný zámok LaGard – návod na obsluhu

TREZOR JE ZATVORENÝ – NASTAVENÝ KÓD 10-20-30.

Číselný gombík otáčajte vždy pomaly. Kedykoľvek môžete zastať. Zastavte vždy pri poslednom otáčaní, ak je utajované číslo presne pod značkou .

Ak ste pretočili viac, nie je možné chybu korigovať a celý proces je potrebné od začiatku zopakovať. Nikdy nepoužívajte silu.

Otváranie

Zámok je nastavený na 10-20-30

4 x číselný gombík otáčajte doľava, kým sa neobjaví „10“ štvrtýkrát presne pod značkou otvárania

3x otáčajte číselný gombík doprava, kým sa neobjaví „20“ tretíkrát presne pod značkou otvárania

2x otáčajte gombík do doľava, kým sa neobjaví číslo „30“ druhýkrát presne pod značkou otvárania

1x otočte  číselný  gombík  doprava  až  na  doraz,  pod  značkou  otvárania  sa objaví číslo medzi 90 a 0. Teraz je zámok je otvorený

Zatváranie

Otočte číselný gombík minimálne štyri celé otáčky doľava.

Zmena číselného kódu

Pred nastavením novej kombinácie otvorte dvere trezora a zamknite zámok. Potom nastavte staré čísla na značku prečíslovania .

Otáčajte

4x doľava, kým sa „10“ neobjaví presne pod značkou prečíslovania,

3x doprava, kým sa „20“ neobjaví presne pod značkou prečíslovania,

2x doľava, kým sa „30“ neobjaví presne pod značkou prečíslovania.

Vsuňte kľúč opatrne až na doraz do zámku (do otvoru vo vnútri dverí) a otočte kľúč doprava až do vyznačenej polohy. Skontrolujte, či je kľúč zasunutý do konca pred jeho otočením.

Čísla nového kódu musia mať vzájomný odstup najmenej o 4 čísla. Príklad: správne 49-45-41                     nesprávne 51-52-53

Tretie číslo musí byť väčšie ako 20!!!

Teraz môžete nastaviť novú kombináciu. Presný postup zaručí presný chod zámku.

4x číselný gombík otáčajte doľava, kým sa prvé číslo neobjaví štvrtýkrát presne pod značkou prečíslovania

3x číselný gombík otáčajte doprava, kým sa druhé číslo neobjaví tretíkrát pod značkou prečíslovania

2x číselný gombík otáčajte doľava, kým sa tretie číslo neobjaví druhýkrát pod značkou prečíslovania

Kľúč otočte naspať doľava do polohy v akej bol pri vkladaní a opatrne ho vyberte zo zámku. Teraz je zámok je prečíslovaný na nový kód.

Otestujte funkčnosť novej kombinácie viackrát pri otvorených dverách!

Upozornenie !!!

Nikdy neukladajte nastavovací kľúč do zámku pokiaľ je jeho kryt odňatý.

Viac o trezoroch

Leave a Comment