Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Váš obchod s.r.o., Staničná 204, 956 31 Krušovce,

Email: kancelaria(@)trezor-trezory.sk

Telefón: 0902 474 656

IČO: 45 714 631

DIČ: 2023120308

IČ pre daň: SK2023120308 

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : …………..    

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..    

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..    

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..    

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..    

— Dátum …………..    

(*) Nehodiace sa prečiarknite.