Bezpečnosť trezorov

Kedy je trezor podmienkou pre poisťovňu

Ak si chcete poistiť svoju domácnosť, mali by ste si zistiť, aké zabezpečenie od Vás požaduje poisťovňa. Pokiaľ máte šperky vo vyššej hodnote, mali by ste ich mať uložené v trezore. Inak sa Vám môže stať, že ak vám ich ukradnú, poisťovňa vám nedá nič.

Poisťovne požadujú uloženie cenností do trezora až vtedy, ak je ich hodnota vyššia ako zhruba 2 500 eur. Už pri hodnote cenností nad túto hranicu je potrebný trezor s bezpečnostnou triedou 0. Hranica, od ktorej je vyžadovaný trezor sa v jednotlivých poisťovniach môže líšiť.

Pri vyššej hodnote cenností však trezor väčšinou nepostačuje a je potrebné aj ďalšie zabezpečenie priestoru, kde sa trezor nachádza. Ak je hodnota cenností vyššia ako 20-tisíc eur, okrem trezora s bezpečnostnou triedou 1 je nevyhnutné mať aj bezpečnostné dvere s prídavným bezpečnostným zámkom.

Pri nedodržaní podmienok zabezpečenia vám v prípade poistnej udalosti hrozí, že vám poisťovňa buď nevyplatí nič, alebo dostanete výrazne menej peňazí, než o koľko ste prišli. Poisťovňa totiž vypláca poistné plnenie len do výšky limitu, ktorému zodpovedá jeho zabezpečenie.

Napríklad, ak máte cennosti v hodnote 45-tisíc eur a váš trezor síce spĺňa požadovanú bezpečnostnú triedu, ale nemá priestor zabezpečený bezpečnostnými dverami s viacbodovým zámkom, poisťovňa vám pri ukradnutí všetkých cenností vyplatí najviac 30-tisíc eur.

Bezpečnostné triedy trezorov:
Bezpečnostná trieda        Približná poistná suma
0                                          10 000 eur
I                                           17 000 eur
II                                         40 000 eur
III                                      133 000 eur
IV                                      200 000 eur
V                                        500 000 eur

V našej ponuke nájdete tieto špeciálne trezory:
Trezory špeciálne bezpečnostná trieda 2, Trezory špeciálne bezpečnostná trieda 3, Trezory špeciálne bezpečnostná trieda 4

Nábytkové trezory máme v nasledovných bezpečnostných triedach:

Trezory nábytkové bezpečnostná trieda 0, Trezory nábytkové bezpečnostná trieda 1, Trezory nábytkové bezpečnostná trieda 4, Trezory nábytkové bezpečnostná trieda 5

 

Viac o trezoroch

Leave a Comment