Trezory nábytkové bezpečnostná trieda 1

Nábytkové trezory sú certifikované v bezpečnostnej triede 1 podľa STN,ČSN EN 1143-1. Tento nábytkový trezor je vybavený mechanickým zámkom MAUER, alebo otočným zámkom LAGARD, prípadne kombináciou týchto zámkov. V ponuke sú aj trezory s lektronickým zámkom SAFEtronics. Vonkajší plášť trezora je vyrobený z plechu hrúbky 3 mm a vnútorný plášť je z plechu hrúbky 2mm. Platňa dverí je z plechu hrúbky 10 mm. V zadnej stene trezorov sa nachádzajú dva kotviace otvory, od typovej rady NT 61 a vyššie sa kotviace otvory nachádzajú aj v dne.

Trezor nábytkový bezpečnostnej triedy 1 s elektronickým zámkom

Tento typ nábytkového trezora bezpečnostnej triedy 1 je zabezpečený elektronickým zámkom SAFEtronics. Podrobnejšie informácie nájdete tu: Trezor nábytkový bezpečnostnej triedy 1 s elektronickým zámkom

Trezor nábytkový bezpečnostnej triedy 1 s mechanickým zámkom

Dvojplášťové trezory do nábytku bezpečnostnej triedy 1 majú mechanický zámok MAUER. Pozrite si celú ponuku v sekcii Trezor nábytkový bezpečnostnej triedy 1 s mechanickým zámkom

Trezor nábytkový bezpečnostnej triedy 1 s otočným zámkom

Nábytkový trezor s otočným zámkom LAGARD v bezpečnostnej triedy 1 s vonkajším plášťom trezora z plechu hrúbky 3 mm a vnútorným plášťom hrúbky 2mm a dverí z plechu hrúbky 10 mm. Detaily: Trezor nábytkový bezpečnostnej triedy 1 s otočným zámkom

Trezor nábytkový bezpečnostnej triedy 1 s kombináciou zámkov

Trezory sú vybavené kombináciou mechanického a otočného zámku. Na otvorenie trezora je potrebné mať kľúč a súčasne poznať správnu kombináciu čísel. Trezor nábytkový bezpečnostnej triedy 1 s kombináciou zámkov.