Bezpečnosť trezorov

Trezory a ich certifikáty z hľadiska bezpečnosti

Na zaradenie trezora z hľadiska bezpečnosti uložených vecí slúžia certifikáty. Certifikát bezpečnosti trezora vydáva len akreditovaná firma alebo inštitúcia poverená Národným bezpečnostným úradom.

Certifikáty trezorov:

  • prehlásenie zhody s normami STN EN 1143–1, prípadne STN EN 14450 – základné a najčastejšie certifikáty
  • certifikát Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) o zaradení do skupín „D,T,PT“:
    “D” – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia “Dôverné”
    “T” – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia “Tajné”
    “PT”- pre utajované skutočnosti stupňa utajenia “Prísne tajné”

 

Viac o trezoroch

Leave a Comment