Bezpečnosť trezorov

Trezory a ich certifikáty z hľadiska bezpečnosti

Na zaradenie trezora z hľadiska bezpečnosti uložených vecí slúžia certifikáty. Certifikát bezpečnosti trezora vydáva len akreditovaná firma alebo inštitúcia poverená Národným bezpečnostným úradom.

Certifikáty trezorov:

  • prehlásenie zhody s normami STN EN 1143–1, prípadne STN EN 14450 – základné a najčastejšie certifikáty
  • certifikát Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) o zaradení do skupín „D,T,PT“:
    „D“ – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Dôverné“
    „T“ – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Tajné“
    „PT“- pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Prísne tajné“

 

Viac o trezoroch

Leave a Comment