Trezory podľa bezpečnostnej triedy

Trezory sa rozdeľujú do bezpečnostných tried. Kritériom zaradenia trezora do bezpečnostnej triedy je jeho odolnosť voči vlámaniu a čiastka, ktorá sa do trezora môže uložiť. Ak trezor nemá certifikát s dostatočnou bezpečnostnou triedou, v prípade vlámania vám poisťovňa nemusí uznať škodu. Preto sa uistite sa, že bezpečnostná trieda trezora, ktorý kupujete je pre poisťovňu dostatočná.

Rozdelenie trezorov podľa bezpečnostnej triedy:

Bezpečnostná trieda        Približná poistná suma
0                                          10 000 eur
I                                           17 000 eur
II                                         40 000 eur
III                                      133 000 eur
IV                                      200 000 eur
V                                        500 000 eur

Viac rád o trezoroch:

Trezory a ich certifikáty z hľadiska bezpečnosti, Kedy je trezor podmienkou pre poisťovňu.

Trezory podľa typu zámku.