Trezory podľa bezpečnostnej triedy

Trezory sa rozdeľujú do bezpečnostných tried. Trezor, alebo sejf sa zaraďuje do bezpečnostnej triedy podľa jeho odolnosti voči vlámaniu a čiastke, ktorá sa doň môže uložiť. Ak trezor nemá certifikát s dostatočnou bezpečnostnou triedou, v prípade vlámania vám poisťovňa nemusí uznať škodu. Preto sa uistite sa, že bezpečnostná trieda trezora, ktorý kupujete je pre poisťovňu dostatočná.

Bezpečnostné triedy trezorov poukazujú, ako dlho by trvalo zlodejovi otvoriť trezor násilím bez kľúča, resp. znalosti kódu. Čas, ktorý je potrebný na prekonanie zabezpečenia trezoru je označovaný jednotkami odporu RU.

Čím vyššiu bezpečnostnú úroveň, resp. jednotku odporu trezor má, tým dlhší čas je potrebný na jeho násilné otvorenie.

Skúšku, ktorou sa stanovuje čas, potrebný na násilné prekonanie zabezpečenia trezora, vykonáva certifikovaný testovací ústav. Používajú sa pri nej všetky dostupné mechanické, elektronické a tepelné nástroje, prípadne aj ďalšie možnosti, ktorými by mohol prípadný zlodej vniknúť do vnútra trezora.

Rozdelenie trezorov podľa bezpečnostnej triedy:

Bezpečnostná trieda        Približná poistná suma
0                                          10 000 eur
I                                           17 000 eur
II                                         40 000 eur
III                                      133 000 eur
IV                                      200 000 eur
V                                        500 000 eur

Viac rád o trezoroch:

Trezory a ich certifikáty z hľadiska bezpečnosti, Kedy je trezor podmienkou pre poisťovňu.

Trezory podľa typu zámku.