Skriňa na zbrane vs. trezor na zbrane

Skriňa na zbrane a trezor na zbrane slúžia na uloženie strelných zbraní podľa zákona tak, aby nedošlo k ich zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu.

Podľa počtu zbraní si majiteľ musí zaobstarať buď vhodný trezor alebo skriňu na zbrane.

Skriňa na zbrane uchováva strelné zbrane do počtu 10 kusov.

V praxi sú väčšinou tieto skrine certifikované v bezpečnostnej triede Z2 a zodpovedajú jednotke odporu 15 RU. Tieto skrine na zbrane bývajú jednoplášťové a sú vyrábané tak, aby splnili zákonnú normu a prípadne boli vhodné na ukladanie streliva alebo ďalších menej cenných vecí. Ich otvorenie alebo odcudzenie nie je príliš zložité.

Trezor na zbrane je povinný si zaobstarať majiteľ viac ako 10 strelných zbraní do počtu 20 kusov.

V takom prípade postačí trezor certifikovaný v I. bezpečnostnej triede. Tieto trezory sa vyrábajú ako dvojplášťové a je možné ich označiť za maximálne bezpečné. Okrem zbraní dokážu ochrániť aj ďalšie dôležité veci, dokumenty a cennosti.

Kombinované trezory sú určené na ukladanie zbraní a ďalších cenných vecí, ako je hotovosť, dokumenty a podobne. Trezor má na tieto účely vymedzené odkladacie plochy alebo poličky. Klasický trezor na zbrane je vhodný na ukladanie len zbraní a streliva a nekombinuje v sebe výhody kombinovaného trezoru.

Skriňa na zbrane sa svojou konštrukciou a bezpečnosťou sa zďaleka nevyrovná trezoru na zbrane, ktorý je vyrobený a certifikovaný k ako už spomínanému ukladaniu zbraní, tak aj ďalších cenných vecí.