Obsluha trezorov

Trezorový číselný zámok LaGard – návod na obsluhu

TREZOR JE ZATVORENÝ – NASTAVENÝ KÓD 10-20-30. Číselný gombík otáčajte vždy pomaly. Kedykoľvek môžete zastať. Zastavte vždy pri poslednom otáčaní, ak je utajované číslo presne pod značkou . Ak ste pretočili viac, nie je možné chybu korigovať a celý proces je potrebné od začiatku zopakovať. Nikdy nepoužívajte silu. Otváranie Zámok je nastavený na 10-20-30 4 x číselný gombík otáčajte doľava, kým sa neobjaví „10“ štvrtýkrát presne pod značkou otvárania 3x otáčajte číselný gombík doprava, kým sa neobjaví „20“ tretíkrát presne pod značkou otvárania 2x otáčajte gombík do doľava, kým sa neobjaví číslo „30“…

Čítaj viac
Obsluha trezorov

Elektronické trezory NTL ME, NTR ME, HTL LE, ZSL ME – návod na obsluhu

Základné informácie o užívaní trezora: _ trezor musí byť pri transporte a prenášaní vždy v uzamknutom stave _ každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované bliknutím zelenej LED „OK“ a pípnutím bzučiaka _ trezor sa otvára zadaním platného kódu na klávesnici a stlačením klávesu ENTER _ po zadaní platného kódu a jeho potvrdení sa na dobu 5 sekúnd odblokuje mechanizmus zámku, čo je indikované svietením zelenej LED „OK“ _ časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 6 sekúnd, po prekročení tohto času je nutné začať kód zadávať odznova _…

Čítaj viac
Obsluha trezorov

Príručný trezor TIME – návod na obsluhu

Obsluha trezora Prihlásenie Prihlásenie resp. zmena užívateľa trezora je možné iba pri otvorených dverách trezora priblížením prívesku „USER“ ku snímaciemu miestu. Načítanie prívesku je signalizované pípnutím. Potom sa môžu zavrieť dvere trezora – dôjde k automatickému uzamknutiu trezora. Ak nie je prihlásený žiadny užívateľ, trezor po zatvorení dverí nezamkne. Zatvorenie trezora Po zatvorení dvier trezora dôjde k ich automatickému uzamknutiu. Uzamknutie je signalizované rozsvietením červenej kontrolky. Podmienkou je prihlásenie užívateľa. Otvorenie trezora Otvorenie sa vykoná priblížením platného prívesku (USER, MASTER) k snímaciemu miestu. Potvrdenie je signalizované pípnutím. Tímto sa aktivuje odpočítavanie času po…

Čítaj viac